Velkommen til Bjønnes Barnehage

Vi er en trivelig, sentrumsnær barnehage med 18 plasser, i alderen 1-6 år fordelt på to grupper.

Bjønnes Barnehage er en privateid barnehage med 18 plasser, i alderen 1-6 år, fordelt på to grupper. Småbarnsgruppa har 6 plasser for de fra 1-ca 2 år, mens storbarnsgruppa har 12 plasser for de fra ca 2-6 år. Vi har stabilt personale med mye erfaring og kompetanse.

Vi tilbyr 100% plasser.

Åpningstid: 07.30-16.30. Kan åpne tidligere etter behov.

Vi holder til ved Bjønnes stadion, nær sentrum og det er kort avstand til sykehuset.
Vår barnehage satser på friluftsaktiviteter med turdag hver uke, for barn fra tre år og oppover. Vi har kort vei til både Åsbieskogen og Biejordene som vi benytter ofte.
Barnehagen har stort, kupert uteareal med mye grønt areal som innbyr til god fysisk aktivitet og livsutfoldelse og rolig fantasilek. Barna har mye plass å boltre seg på. 

Vi vektlegger å ha kompetent personale som kan møte barn og foreldre på best mulig måte. Vi er tilstede for ditt barn, ser dets behov og tar godt vare på det slik at foreldre skal være trygge til enhver tid. En viktig grunnpilar i vårt arbeid er OMSORG OG TRYGGHET. 

Aktiviteter vi legger opptil: Turer i nærområdet, formingsaktiviteter, sang-og musikkstunder, lesestunder, dramatisering, baking samt mye frilek ute og inne. Vi har fokus på læring gjennom lek og legger godt tilrette for det i hverdagen. 

Velkommen til å besøke oss i Bjønnes Terrasse 5, eller ta kontakt på tlf. 370 20010.